top of page

Навчання

На Факультеті Інформатики можна здобути ступінь бакалавра, магістра, аспіранта та доктора наук.

Studying
DSC_9537.jpg

Бакалаврат

Освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти. Триває 4 роки. Обсяг становить 240 кредитів ЄКТС.  

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Бакалаврат

Спеціальності бакалаврату:

Поглиблене вивчення математичних дисциплін, а саме: математичний аналіз, математичне моделювання та багато інших розділів математики, їх прикладне застосування. Вмітимеш за допомогою математичним розрахунків створювати якісні технологічні рішення/продукти.

Фундаментальне вивчення того, як влаштовані комп’ютери, сервери та їхні архітектури. Завдяки широким теоретичним знанням зможеш розвиватися у багатьох галузях(мережі, програмування, розробка ігор, комп’ютерна графіка та багато інших).

Вивчення різних мов програмування, структура програмних застосунків, мережні технології, веб-розробка, купа цікавих практичних завдань та багато іншого. Навчишся програмувати правильно та знатимеш де і коли щось примінити краще.

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Graduation

Магістратура

Освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти. Триває 2 роки. Обсяг  становить 120 кредитів ЄКТС.  

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Спеціальності магістратури:

Інженерія програмного забезпечення

Прикладна математика

Комп'ютерні науки

Комп’ютерна математика

Системний аналіз

Аспірантура

Спеціальності аспірантури:

  • Прикладна математика

  • Комп'ютерні системи і компоненти

Докторантура

Спеціальності докторантури:

Освітньо наукові програми проходять публічні обговорення, ваші коментарі надсилайте за допомогою форми.

Магістратура

Сертифікатні програми

В НаУКМА є блок обов’язкових дисциплін, професійно орієнтованих вибіркових дисциплін та вибіркових дисциплін вільного вибору. За 4 роки навчання на бакалаврській програмі студент має набрати 240 кредитів. З них близько 140 кредитів складають обов’язкові дисципліни. Решта має бути отримана за прослуховування вибіркових дисциплін.

Сертифікатна програма складається з набору курсів об’єднаних однією спеціалізацією. Сертифікатну програму (в залежності від вимог до дисциплін) можуть слухати не лише студенти факультету інформатики, а й студенти інших факультетів НаУКМА. Також сертифікатну програму можуть слухати студенти інших ВНЗ, сплативши відповідні кошти університету. 

College Campus

Академічна мобільність

Могилянка надає багато можливостей для академічної мобільності, в межах України та за кордоном, у тому числі для студентів Факультету Інформатики. Ознайомитися з ними можна на сайті International Office NaUKMA.

За інформацією про вступ та іншими питаннями звертайтесь до приймальної комісії.

bottom of page