top of page

Прикладна математика

Фахівці даного напрямку призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика: нормативні навчальні дисципліни – 144 кредитів, практика – 6 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика: дисципліни професійної та практичної підготовки – 59 кредитів, дисципліни вільного вибору студента – 25 кредитів; державна атестація - 6 кредитів.

За інформацією про вступ та іншими питаннями звертайтесь до приймальної комісії.

bottom of page