top of page

Комп’ютерні науки

Фахівці з інформатики та обчислювальної техніки призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у таких підрозділах та відділах: комп’ютерних та інформаційних центрах аналітичних досліджень; інформаційного забезпечення та в інших підрозділах. Фахівці даного профілю займаються широким колом питань, а саме: розробляють та впроваджують складні комп’ютерні системи, управляють інформаційними системами і процесами; організовують інформаційні системи; організовують пошук та обробку інформації.

За інформацією про вступ та іншими питаннями звертайтесь до приймальної комісії.

bottom of page