top of page

Бакалаврська сертифікатна програма

«Розробка клієнт-серверних веб-застосунків мовою JavaScript»

Application Design

Профіль програми

Дана сертифікатна програма покликана надати студенту розуміння повного циклу розробки веб-сайтів включно із клієнтськими та серверними частинами застосунків. Веб-застосунки можуть використовуватись як публічні веб-сайти для широкої аудиторії, корпоративні портали та веб-інтерфейси для хмарних сервісів або пристроїв у IoT.

Сертифікатна програма поєднує теоретичні знання та практичні завдання для набуття навичок розробки простих веб-сайтів та вузькоспеціалізованих веб-сервісів.

Розрахована на 13,5 кредитів ЄКТС.

Дисципліни

Основи веб технологій

3 кредити ЄКТС, семестр 2д

 • Основи веб-розробки. Мови HTML, CSS.

 • Особливості та тонкощі CSS

 • Основи JavaScript

 • Bootstrap.

 • Основи інтернет-мереж. IP. DNS.

 • Використання FTP та SSH для роботи із файлами віддалених серверів.

Інструменти та принципи веб-розробки

3 кредити ЄКТС, семестр 3

 • Node.js та npm.

 • Огляд виконувачів задач. Webpack.

 • СSS-препроцесори

 • Протокол HTTP.

 • AJAX. Порівняння підходу SSR та SPA.

 • Modern JavaScript. Babel. 

 • Основи Backend розробки

 • Cookies. HTML Web Storage.

 • Analytics and Retargeting. 

 • Search Engine Optimization. Основи. (Оглядова лекція)

Backend-розробка на базі NodeJS

4 кредити ЄКТС, семестр 4

 • Базова побудова веб-серверів на Express.js.

 • Огляд TypeScript, приклади використання, конфігурація.

 • Injectable classes та Injection.

 • Використання TypeORM для роботи з БД. Міграції.

 • Робота із зовнішніми API.

 • Server-side rendering vs API + Frontend.

 • Створення своїх API. Swagger. OpenAPI.

 • BullMQ. Робота з чергами задач. Підключення Redis.

 • Робота зі Stream API, в т.ч. для високонавантажених задач

 • Створення reusable npm-пакетів. Репозиторій NPM.

 • Async/Await. Promise API.

 • Passport для аутентифікації та авторизації.

 • Session storage.

 • Просунуте логування на прикладі winston.

 • Реалізація входу через OpenID Connect.

Розробка Frontend-додатків на JavaScript

3,5 кредити ЄКТС, семестр 5

 • Огляд фреймворків для реактивної розробки.

 • Компонентний підхід до розробки. Веб-компоненти.

 • Використання TypeScript для frontend.

 • Інтеграція з бекендом для побудов SSR-сторінок.

 • State management.

 • Оптимізація ресурсів додатку.

 • Побудова Progressive Web Application.

За інформацією про вступ та іншими питаннями звертайтесь до приймальної комісії.

bottom of page