top of page

Бакалаврська сертифікатна програма

«Розробка бізнес застосувань на Java»

Business Meeting

Профіль програми

Дана сертифікатна програма спрямована на вивчення особливостей розробки бізнес застосувань на Java з використанням фреймворку Spring. Більше 50% усіх бізнес застосувань в світі написано мовою Java, а найбільш популярним фреймворком, що спрощує розробку є Spring. Сертифікатна програма має дати сукупність знань необхідних розробнику при побудові бізнес застосування.

Сертифікатна програма поєднує теоретичні знання з великою кількістю практичних робіт які дозволять студентам отримати навички розробки програмних застосувань мовою Java, в тому числі оволодіти Maven, навчитися налаштовувати Continues Integration та Continues Delivery, використовувати автоматизоване та ручне тестування, працювати з базами даних, а також розібратися з пикористанням Spring Boot при побудові мікросервісної архітектури. 

Розрахована на 15,5 кредитів ЄКТС.

Дисципліни

Автоматизація роботи з програмними проектами мовою Java

3 кредити ЄКТС

 • Вступ

 • Maven (Maven dependency hell)

 • Gradle

 • Annotation Processor

 • Continues Delivery + Release Strategy (GitLab CD + Jenkins + альтернатива)

 • Вступ до бібліотек тестування 2 л + 2 п

Основи роботи з фреймворком Spring Boot

5,5 кредитів ЄКТС

 • Вступ

 • Основні анотації та їх життєвий цикл (DI +IoC)

 • Starters (properties, profiles)

 • Entity + Spring Data робота з базами даних (In Memory DB)

 • Логування (Slf4j, Log4j, logback, налаштування, конфлікти та проблеми)

 • Інтеграційне тестування

 • Web (Thime Life, як використовувати статичні файли )

 • Rest +JSON+ Ajax +валідація

 • Spring Security

 • Swagger + Postman +Open API

 • Аспекти

 • Scheduler

 • Spring Batch

Практичні аспекти роботи з базами даних в Spring Boot

3 кредити ЄКТС

 • Докладне знайомство з Entity: наслідування, зв’язки, Lazy/Eager, Orphans, Cascade

 • Робота з базами даних (MySQL, PostgreSQL, MongoDB налаштування, особливості mapping)

 • Entity Manager + Entity Lifecycle +JPQL

 • flyway\liquibase+Hibernate, Auto generation/validation

 • Налаштування тестового середовища і тестування роботи з базою даних

 • Criteria Api

 • Spring Data

Вступ до мікросервісної архітектури з використанням Spring Boot

4 кредити ЄКТС

 • Вступ (Моноліт +SOA + мікросервіси)

 • Rest communication between servers

 • Continues Integration (Git branch strategy, GitLab налаштування) +Code Review, Continues Delivery + стратегії (dev + prod)

 • JMS Черги повідомлень (inmemory + standalone) + ActiveMQ (налаштування та використання)

 • Телеметрія, Моніторинг стану та логування (Spring Admin та аналоги, Actuators) важливість та можливості

 • Spring Cloud

 • докладне знайомство з мікросервісною архітектурою з використанням Spring Cloud

 • Protocol Buffers, gRPC

 • Docker для Java розробників

 • Міжсервісне інтеграційне тестування на основі BDD

За інформацією про вступ та іншими питаннями звертайтесь до приймальної комісії.

bottom of page