top of page

Бакалаврська сертифікатна програма

«Дизайн цифрових продуктів»

Designing on a Tablet

Профіль програми

Дана сертифікатна програма спрямована на вивчення процесу проєктування цифрових продуктів не лише з позиції дизайну взаємодії, а й значно глибшого розуміння фундаментальних принципів роботи з ідеями і гіпотезами, розуміння цінності продукту, потреби користувачів, вміння проводити дослідження, розробляти та тестувати прототипи продукту, гнучкі методології розробки програмного забезпечення, визначати бізнес-задачі і метрики, та оцінювати фінансові результати.

Програма призначена для вивчення зв'язків між бізнес стратегією, дизайном взаємодії та технологіями.

Сертифікатна програма поєднує теоретичні знання з великою кількістю практичних робіт, які дозволять студентам отримати відповідні навички.

Розрахована на 16,5 кредитів ЄКТС .

Дисципліни

Управління цифровим продуктом

3 кредити ЄКТС, семестр 4

 • Визначення цінностей ідеї

 • Дослідження ринку і користувачів

 • Валідація ідеї

 • Просування продукту

 • Продуктові метрики

 • UX дизайн

 • Моделювання бізнес-процесів

 • Фінанси

 • Технології продуктового менеджменту

 • People Management

 • Моделі монетизації продукту

 • Життєвий цикл бізнесу

Розробка користувальницького інтерфейсу (UI/ UX)

4,5 кредити ЄКТС, семестр 5

 • Основи типографіки. Робота з сіткою. Пошук референсів

 • Спілкування з клієнтом. Створення якісного Брифу. Знайомство з користувачами. Проведення інтерв’ю

 • UX Дизайн. Створення односторінкового сайту. Користувацькі сценарії, прототипування

 • Design Thinking. Проведення брейншторму, генерування та валідація дизайн рішень

 • Аналітика та базові метрики

 • Анімація UI елементів

 • Доступний дизайн

 • Створення адаптивних сторінок. Проектування для мобільних пристроїв. Робота з формами та навігацією

 • Usability тестування

 • Оформлення дизайн кейсів

 • Створення фірмового стилю та брендингу

Креативний менеджмент

3 кредити ЄКТС, семесестр 6

 • Формування інноваційного мислення

 • Інструментарій творчого підходу до інноваційних задач

 • Розвиток креативного середовища

 • Створення креативної організації

 • Управління креативними процесами на підприємстві

Креативний дизайн програмного забезпечення

3 кредити ЄКТС, семестр 6д

 • Вивчення предметної області

 • Визначення проблеми

 • Генерація ідей

 • Прототипіювання

 • Тестування

Основи фреймворку Скрам

3 кредити ЄКТС, семестр 7

 • Ключові концепції Скрам

 • Спринти (Sprinting)

 • Комунікація в команді

 • Продуктовий беклог (Product Backlog)

 • Вимоги та користувацькі історії (User Stories)

 • Обмін знаннями (Knowledge Sharing)

 • Оцінка та швидкість (Estimation and Velocity)

 • Гнучке планування (Agile Planning)

 • Ролі (Власник Продукту, Скрам-Майстер, Команда Розробки, Стейкхолдер)

 • Фасилітація

 • Scrum Card Game

За інформацією про вступ та іншими питаннями звертайтесь до приймальної комісії.

bottom of page