top of page

Кафедра мережних технологій

Сетевой концентратор и кабель

Опис кафедри

Головним завдання кафедри є підготовка фахівців з програмного забезпечення комп'ютерних мереж і кластерних обчислювальних систем, наукова розробка передових технологій для паралельних і розподілених застосувань на комп'ютерних мережах і суперЕОМ, розробка нових ефективних алгоритмів в цих напрямах, створення регіональної мережевої академії CISCO. Спільно з іншими кафедрами ФІ кафедра мережних технологій бере участь у забезпеченні циклу нормативних та професійно-орієнтованих дисциплін факультету. 

Кафедра мережних технологій заснована 2002 року. Організатором і першим завідувачем кафедри був. О.Л. Синявський, доктор технічних наук, викладач, керівник магістерської програми, засновник сектору Internet-технологій ІКЦ НаУКМА.  Разом зі своїм учнем В.М. Кислооким створили перший Інтернет-центр у навчальному закладі України, в 1995 році - веб-сайт ukma.kiev.ua. Олександр Леонідович був організатором і керівником студентського Інтернет-центру НаУКМА USIC, першого студентського Інтернет-центру в Україні. Його наступниками були  проф. А.Ю. Дорошенко, проф. А.Л.Яловець , проф.  Я.О. Слободян.  З 2011 по 2017 р.  кафедру очолював доц. О.В. Франчук.  

З вересня 2017 року кафедру очолює Геннадій Іванович Малашонок, доктор фізико-математичних наук, професор. У науковій тематиці кафедри з'явилися нові напрями: розподілені обчислення на суперЕОМ, блочно-рекурсивні матричні алгоритми для розріджених матриць, хмарні обчислення і комп'ютерна алгебра. 

 

Наукові напрями досліджень кафедри мережних технологій ФІ є: 

  • Програмування розподілених систем; 

  • Паралельні алгоритми для розподілених обчислень на суперЕОМ; 

  • Комп’ютерна алгебра та символьно-чисельні алгоритми; 

  • Розробка хмарної системи для символьних обчислень і організації навчального процесу з точних наук в середніх і вищих навчальних закладах України; 

  • Розвиток Інтернет технологій та їх застосування в наукових дослідженнях та у навчальному процесі. 

Адміністрація

Малашонок.jpg

Малашонок Геннадій Іванович

Професор, доктор фіз-мат наук, зав. кафедри Факультет інформатики

Кабінет: 1-204

вн.108

Волкова.jpg

Волкова Аліна Миколаївна

Спеціаліст

Кабінет 3-223

 вн. 116

Викладачі

bottom of page